top of page

Verksamma sedan 1976

Litab Lack etablerades 1976 och är idag en av de största privatägda anläggningarna för lack av lastbilar och tung industri.

Den målsättning vi har är att varje kund ska känna trygghet och veta att jobbet blir utfört på det sätt som ni önskar, vare sig det rör sig om tid eller pris. 

Med vår personalstyrka på 45 personer fördelade på två skift, så kan vi korta ner ställtiderna och hålla ett jämnt flöde på arbetsprocessen. 

Vår anläggning idag består av 12 lastbilsboxar, 3 detaljboxar, 2 blästrar och med en verkstadsyta på 5500 kvm. 

I dagsläget passerar cirka 600 objekt om året våra portar och fler skall det bli!

Våra kunder finns förutom i närområdet, utspridda över hela landet och även andra delar av Skandinavien.

Reklam för Litab lack foilerat på ett lastbilsskåp
bottom of page